Janusz Byszewski

Prowadził wraz z Marią Parczewską zajęcia Sztuka spotkania w ramach Warsztatów Mazowieccy Liderzy Kultury oraz projektu MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa. Animator kultury, od 1989 roku razem z Marią Parczewską prowadzi Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie zajmuje się projektowaniem sytuacji twórczych i edukacją kreatywną. Wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej UW, autor kilkudziesięciu wspólnych i indywidualnych projektów społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie oraz licznych publikacji na temat edukacji kulturalnej m.in. „Tutaj jestem” (1994), „Inne muzeum” (1996); współautor z M. Parczewską  „Projektowanie sytuacji twórczych” (2005), „Dom, moje centrum świata” (2005), „Sztuka współczesna - instrukcja obsługi” (2007).

dr Ilona Iłowiecka-Tańska

Współtwórczyni idei programu Kierunek Kultura. Prowadziła zajęcia dotyczące promocji działań kulturalnych i planowania projektów w ramach Warsztatów Kultura tworzy rozwój, Mazowieccy Liderzy Kultury oraz projektu MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa. Zarządza programem promocji nauki w Fundacji Partners Polska, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki „Liderzy i działacze: o idei trzeciego sektora w Polsce". Prowadzi konsultacje społeczne, m. in. dotyczące sponsoringu kultury.

Wojciech Kłosowski

Współtwórca idei programu Kierunek Kultura związany z nim od samego początku. Prowadził zajęcia w ramach Warsztatów Kultura tworzy rozwój, Mazowieccy Liderzy Kultury oraz projektu MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa. Redaktor publikacji Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę oraz Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Jest ekspertem samorządowym, specjalistą w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Wspiera doradczo tworzenie i wdrażanie lokalnych regionalnych polityk kulturalnych. Zajmuje się także programami rewitalizacji obszarów miejskich. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zbigniew Mieruński

Prowadził zajęcia w ramach Warsztatów Kultura tworzy rozwój. Trener rozwoju lokalnego, animator społeczno-kulturalny, artysta. Przez 17 lat kierował Domem Kultury w Gołdapi doprowadzając do zwiększenia znaczenia samorządowej instytucji kultury w środowisku lokalnym oraz  rozszerzenia celów i zadań Domu Kultury o podejmowanie działań na rzecz aktywizowania społeczności lokalnej. Realizator wielu projektów kulturalnych i społecznych o charakterze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Systematycznie współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami oraz wspiera lokalne organizacje pozarządowe. Członek grupy ekspertów i trenerów Stowarzyszenia CAL.

Maria Parczewska

Prowadziła wraz z Januszem Byszewskim zajęcia Sztuka spotkania w ramach Warsztatów Mazowieccy Liderzy Kultury oraz projektu MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa. Psycholog, pedagog, projektant, kurator Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Po wielu latach praktyki terapeutycznej i plastycznej, od 1990r. współtworzy program edukacyjno - artystyczny Laboratorium Edukacji Twórczej CSW, który adresowany jest przede wszystkim do grup zawodowych związanych z: wychowaniem, nauczaniem, terapią, resocjalizacją, edukacją kulturową oraz artystyczną. Prowadzi warsztaty twórcze, wykłady, szkolenia specjalistyczne, współpracując z wieloma instytucjami  także europejskimi. Od 15 lat współtworzy i realizuje program specjalizacji Animacja kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 ze Studiami Kuratorskimi UJ, ostatnio także z Akademia Teatralną w Warszawie. Jest autorką publikacji i artykułów z zakresu animacji kultury i kreatywności. Projektuje książki, plakaty i wydawnictwa artystyczne. Jest niezależnym twórcą. Ma dwóch synów: Jana i Macieja.

Michał Pawlęga

Prowadził zajęcia w ramach Warsztatów Kultura tworzy rozwój. Konsultant i trener; ekspert Programu Kadra kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, ekspert oceny wniosków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwie na rzecz instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Weronika Parfianowicz-Vertun

Koordynatorka Warsztatów Mazowieccy Liderzy Kultury i projektu MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa realizowanych w 2011 roku. W kulturę uwikłana po wielokroć - doktorantka w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej UW, animatorka kultury. Współpracuje ze stowarzyszeniem Katedra Kultury.

Tomasz Piątek
Koordynator warsztatów Kultura tworzy rozwój realizowanych w 2010 roku. Od siedmiu lat związany z sektorem pozarządowym. Działacz i współzałożyciel węgrowskiego Stowarzyszenia Przestrzeń. Obecnie też pracownik Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Absolwent pedagogiki ze specjalizacją animator i menedżer kultury na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uczestnik Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz Szkoły Partycypacji Społecznej OFOP. Zaangażowany w projekty z pogranicza animacji społeczno-kulturalnej oraz działania na rzecz tolerancji.

Magdalena Różycka

Koordynatorka projektu Kierunek Kultura 2012. Pracuje w Dziale Edukacji i Szkoleń Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Od 2010 roku współpracuje przy programie Kierunek Kultura oraz innych programach i projektach edukacyjnych prowadzonych w Dziale. Absolwentka historii ze specjalizacją wiedza o kulturze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Rewizja Finansowa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Śliwa

Kierownik Działu Edukacji i Szkoleń Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Współtwórca idei programu Kierunek Kultura. Z wykształcenia germanista i czasem animator kultury. Działa na Mazowszu. Interesuje go prowincja rozumiana jako centrum alternatywne. Koordynator realizowanych w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki programów edukacyjnych: Kierunek Kultura, W stronę nowoczesnego muzeum i Cięcie.

Anna Walczak

Współpracowała przy organizacji Konferencji Kierunek Kultura w 2009 roku oraz warsztatów prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w ramach programu W stronę nowoczesnego muzeum. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.