Ludzie zawodni

Ludzie zawodni

Ludzie zawodni nie są zwykle źli, brak im tylko zmysłu porządku, sumienności i niejednokrotnie — charakteru. Bywają zresztą ciekawi i mili, często roztargnieni. Najgorsze jest jednak to, że nie dotrzymują terminów, umów, nie oddają pożyczek, są niesolidni. Niestety, nieraz z takimi ludźmi mamy do czynienia. Warto nad nimi popracować, przemawiając do ambicji i ucząc punktualności. Ale prawdziwie przyjazne stosunki między ludźmi mogą tylko wtedy być trwałe, gdy jedni nie zawodzą drugich, gdy na kimś można polegać „jak na Zawiszy”.