Ludzie Nieufni i podejrzliwi

Ludzie Nieufni i podejrzliwi

Nieufni i podejrzliwi są bardzo trudni w kontaktach towarzyskich; zatruwają życie sobie i innym. Czepiają się każdego słowa, zdania, czynu, dopatrując się w najbardziej niewinnych żarcikach ukrytego sensu, dokuczliwości. I niezależnie od tego, czy ta nieufność pochodzi z przykrych doświadczeń, czy też jest wadą wrodzoną, niepodobna prawie z takimi ludźmi utrzymywać przyjaznych stosunków.

Ale nieufni i podejrzliwi nie są z reguły ludźmi złymi. Trzeba więc pomagać im w przezwyciężaniu wad, swoim postępowaniem wzbudzić w nich zaufanie; jeżeli jednak nasze najlepsze wysiłki są daremne, a znosić takich ludzi musimy, nie zwracajmy uwagi na ich podejrzliwość. Okazujmy im natomiast więcej serca; to przecież oni są nieszczęśliwi, jeśli w każdym człowieku widzą wroga. Życie między wrogami, nawet wyimaginowanymi, nie należy do przyjemności.