Konkurs

Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura został ogłoszony przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki na początku 2009 roku. Miał on na celu wzmocnienie atrakcyjności Mazowsza jako kierunku turystyki kulturalnej.

Do udziału w Konkursie Mazowsze: Kierunek Kultura mogły być zgłaszane przedsięwzięcia prowadzone przez samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice, szkoły itp.) oraz organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego. Inicjatywy mogły być zgłaszane w następujących trzech kategoriach:

-> Kategoria A: Najciekawsza zrealizowana inicjatywa wykorzystania miejsca, wydarzenia lub produktu kulturalnego jako narzędzia promocji regionu;

-> Kategoria B: Najciekawsza planowana inicjatywa wykorzystania miejsca, wydarzenia lub produktu kulturalnego jako narzędzia promocji regionu;

-> Kategoria C: Mecenas Kultury na Mazowszu.

WYNIKI KONKURSU MAZOWSZE: KIERUNEK KULTURA

W dniu 11 lutego 2009 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej.

Jury w składzie:

  1. Aleksandra Kielan - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
  2. Jerzy Lach - Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wstrzymał się od głosowania, zabrał głos w dyskusji jako Doradca Jury z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
  3. Joanna Zięba - prezes Stowarzyszenia Katedra Kultury
  4. Ilona Iłowiecka Tańska - szkoleniowiec, specjalistka od przełamywania barier przy wprowadzaniu zmian, negocjacji społecznych - Przewodnicząca Jury
  5. Wojciech Kłosowski - ekspert marketingu regionalnego
  6. Witek Hebanowski - prezes Fundacji „Inna Przestrzeń”
  7. Marcin Śliwa - Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą MCKiS
  8. Wojciech Łukowski - profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

przyznało następujące nagrody:

KATEGORIA A - projekty realizowane lub zrealizowane

I Nagroda: Olenderskie Cmentarze - śladami mazowieckiej wielokulturowości - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego, Marcin Prengowski

II Nagroda: Strajk szpularek z 1883 roku w Żyrardowie - inscenizacja wydarzeń historycznych - Stowarzyszenie Fabryka Feniksa

III Nagroda: Wędrówka Ścieżkami Cudów - Stowarzyszenie Tratwa

KATEGORIA B - projekty planowane, ale niezrealizowane, pomysły na projekty

I Nagroda: „Powrót do korzeni" - I festiwal filmowy braci Warner w Krasnosielcu - Joanna Kardaś

II Nagroda: „Czarna Płyta” - Ogólnopolski Festiwal piosenki z czarnej płyty - Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach

III Nagroda: Wystawa Ludzkie Twarze II - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach - Piankach; Roman Swierżewski

KATEGORIA C – Mecenas Kultury

Jury uznało, że w kategorii C nie nadesłano zgłoszenia, które odpowiadałoby założeniom regulaminowym.

Równocześnie Jury uznało, że p. Bożena Gąsiorowska z L.O. im. S. Żeromskiego w Żyrardowie otrzyma specjalne wyróżnienie za całokształt pracy jako animator i menadżer kultury.

Specjalnie wyróżnienie otrzymał projekt Literackie i Filmowe Gry Miejskie zgłoszony przez Muzeum Powstania Warszawskiego jako modelowy przykład dobrej praktyki, który warto  upowszechnić na całym Mazowszu.