Kierunek Kultura 2013

 

W 2013 roku planujemy kontynuowanie badań w wybranych powiatach województwa mazowieckiego w ramach projektu Kierunek Kultura. Tym razem skupimy się na mieszkańcach badanych powiatów, a najbardziej na tych, których określiliśmy roboczo jako „nieuczestnicy”. Badania będą realizowane w tych samych powiatach i miejscowościach, które badaliśmy w 2012 roku, czyli:

  • powiat szydłowiecki - Szydłowiec
  • powiat żuromiński - Żuromin, Bieżuń
  • powiat pułtuski - Pułtusk
  • powiat garwoliński - Łaskarzew
  • Płock

 

Podczas badań będziemy współpracowali z podmiotami kultury działającymi w poszczególnych miejscowościach.

Projekt Kierunek Kultura 2013 rozpoczynamy spotkaniem roboczym/konsultacyjnym w każdej miejscowości. We współpracy z działającym tam podmiotem kultury na spotkanie zapraszamy osoby działające w kulturze na danym terenie - pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samodzielnych animatorów, edukatorów, artystów. Wspólnie zastanawiamy się nad działalnością kulturalną w ich miejscowości oraz uczestnikami, a przede wszystkim „nieuczestnikami” ich działań - grupami, do których kierowane są ich projekty i wydarzenia, w które nie biorą w nich mimo wszystko udziału lub ich udział jest znikomy.

Kolejnym etapem projektu jest warsztat badawczy również realizowany w każdej miejscowości. Uczestniczą w nim osoby działające w kulturze zainteresowane badaniami prowadzonymi w ramach projektu oraz badaniami działalności kulturalnej w ogóle. Na warsztatach staramy się sformułować także pytania badawcze, które podmioty kultury w danej miejscowości chciałyby włączyć do badań.

Następnie w każdej miejscowości realizowane są badania terenowe. Są one poprzedzone spotkaniem z lokalnymi działaczami, którzy chcą się włączyć w realizację badań. Włączenie się jest możliwe na dwa sposoby - jako przewodnicy badaczy, czyli osoby, które ich prowadzą do określonych podczas wcześniejszych działań grup „nieuczestników”, przedstawiają, wprowadzają do grupy oraz jako samodzielni badacze, czyli osoby, które samodzielnie zrealizują badanie znanej im grupy według wytycznych dostarczonych przez badaczy. Badanie trwa od 5 do 6 dni i jest realizowane przez dwójkę badaczy.

 

Dopełnieniem badań będą ponownie działania animacyjne i warsztaty.