Impreza składkowa

Impreza składkowa

Jest jedna taka sytuacja, w której obowiązki gospodarzy i gości są takie same. Myślę oczywiście o przyjęciu składkowym. Różne może ono przybrać formy Organizacyjne. Albo ktoś jeden zajmuje się zakupami, a inni tylko zwracają mu poniesione koszty, albo wszyscy partycypują w przygotowaniach, a potem robi się podsumowanie wydatków i obciąża nimi równo uczestników. Może też każdy z uczestników przynieść z domu jakąś część poczęstunku lub wykonać dekoracje, np. na zabawę karnawałową. W tym ostatnim przypadku nie ma żadnych końcowych rozliczeń.

Na zabawie składkowej wszyscy są u siebie. Nie ma zapraszającego i zaproszonych. Musi być jednak wspólnie zrobiony plan i sprawiedliwie podzielone czynności zmierzające do jego wykonania. Ale gospodarz mieszkania, w którym odbywa się zabawa, ma decydujący głos w określaniu jej ogólnych ram. Termin, czas trwania, uprzedzenie sąsiadów leży w zakresie jego kompetencji.

Przy składkowej imprezie również ważną sprawą jest sprzątanie. Albo cały zespół uczestniczy w tej czynności, albo też tylko kilka osób, które bądź to zgłosiły się same, bądź też przypadło im to w wyniku podziału prac organizacyjnych. Opuszczając mieszkanie trzeba pozostawić je w takim stanie, w jakim się zastało – czyli całkowicie sprzątnięte. Nie do pomyślenia jest ulotnienie się przed końcem zabawy i pozostawienie uczynnym gospodarzom bałaganu do sprzątania.