Człowiek Zawistny i zazdrosny

Człowiek Zawistny i zazdrosny

Zawistny i zazdrosny sam sobie zatruwa życie, nie tylko innym. Wady te są niezmiernie przykre. Ciekawe, że spotyka się nawet u ludzi dobrotliwych z natury. Właściwie są to cechy sprzeczne z instynktem samozachowawczym. Zawiść i zazdrość unieszczęśliwiają bowiem najbardziej samego zazdrosnego.

I niestety tylko sam własnymi siłami może się z tych wad uleczyć. Bardzo rzadko udaje się dopomóc mu w tym.

Człowiek taktowny stara się nie rozdrażniać zawistnego i zazdrosnego, nie powodować, by „bladł z zawiści” lub „pękał z zazdrości”. Nie roztacza przed zawistnym wszystkich swoich skarbów i nie opowiada ani prawdziwych, ani tym bardziej zmyślonych historyjek, którymi mógłby dokuczyć zazdrosnemu.