Człowiek Skąpy

Człowiek Skąpy

Skąpy. Jedną z najbardziej przykrych wad ludzkich obok pychy jest skąpstwo. Bywa nieraz przyczyną podłości, oszustwa, złodziejstwa, nawet zbrodni. Skąpi potrafią zatruć życie innym, znęcając się nad nimi moralnie i fizycznie.

Trzeba jednak skąpych odróżniać od oszczędnych. Skąpy nie da drugiemu tego, co mu jest winien. Oszczędny zawsze chętnie wykona swoje zobowiązania. Oszczędność jest zaletą; w naszym niezamożnym kraju musimy ją jak najbardziej popierać i propagować. Skąpców nigdy o nic nie prośmy i nie liczmy na bezinteresowność, do której nie są zdolni.

Jest rzeczą oczywistą, że omawiane przywary nie występują powszechnie, ani też nie zawsze górują nad innymi cechami człowieka.

Typów ludzkich jest niezliczona ilość; jeśli przeważają w nich cechy dodatnie, współżycie czy sposób postępowania z nimi nie nastręcza trudności; toteż takich przykładów przytoczyłam najmniej, ograniczając się przede wszystkim do tych, w których dominują cechy negatywne.