Człowiek pewny siebie

Człowiek pewny siebie

Pewny siebie jest przeciwieństwem nieśmiałego. Lawiruje między ludźmi próbując ich olśnić wszystkim, co posiada: niestety, rzadko — mądrością, a jeszcze rzadziej — dobrym wychowaniem.

Pamiętajmy też, że człowiek zarozumiały zawsze kryje jakieś braki. Toteż do pewnych siebie odnosimy się z całą uprzejmością, ale i z rezerwą.