Człowiek Niegrzeczny

Człowiek Niegrzeczny

Niegrzeczny. Jeśli ktoś jest w stosunku do nas niegrzeczny, wcale to nie oznacza, że i my możemy być tacy sami. Nieraz nasza uprzejmość zmusza impertynenta do poprawnego zachowania. Jeżeli jednak taka metoda nie skutkuje, powiedzmy otwarcie, ale spokojnie, że nie odpowiada nam taki ton, i wyprośmy gościa za drzwi albo sami opuśćmy pokój.

Rozróżniajmy jednak brak ogłady pochodzący z nieznajomości form od ordynarnego sposobu bycia brutala lub od niegrzeczności umyślnej, wynikającej z chęci urażenia kogoś. Niegrzeczność niezamierzoną zawsze trzeba wybaczyć.