Człowiek Intrygant i obłudnik

Człowiek Intrygant i obłudnik

Intrygant i obłudnik — to ludzie, od których trzeba uciekać. Nigdy nie wiadomo, jak przeinaczą nasze słowa lub czyny, jak przedstawią je innym. Najczęściej są niepoprawni, nie dadzą się zmienić. Toteż gdy życie zmusza nas do stykania się z nimi, dajmy im jasno do zrozumienia, że brzydzimy się fałszem, krętactwem i intrygami; a także, że przejrzeliśmy ich do głębi.