Program konferencji

5 marca 2009

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników

10:30 – 10:45 - Powitanie gości:

  • Marszałek  Województwa Mazowieckiego
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Wojewoda Mazowiecki
  • Prezydent m.st. Warszawy

10:45 – 11:00 Deklaracja o Współpracy przy Promocji Mazowsza przez Kulturę

11:00 – 11:20 Wręczenie nagród laureatom konkursu Mazowsze: Kierunek Kultura

11.20 – 11.40 Kultura w Strategii Promocji Mazowsza – Jerzy Lach, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego / Piotr Dzik , dyrektor WYG International PRC

11:40 – 12:00 Współpraca m.st. Warszawy z Mazowszem w obszarze kultury – Marek Kraszewski, Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy

12.00  - 12.10 Warszawa - Europejska Stolica Kultury 2016 – Ewa Czeszejko-Sochacka, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. ESK 2016

12:10 – 12:40 Kluczowa rola kultury w zrównoważonym rozwoju regionu, miasta, gminy - Jordi Pascual i Ruiz, ekspert ds. programowania i zarządzania polityką kulturalną i rozwojem lokalnym

12:40 – 13:10 Rewitalizacja przy pomocy kultury - doświadczenia Liverpoolu jako Europejskiej Stolicy Kultury 2008 - Neil Peterson, dyrektor Liverpool Welcome

13.10 – 13.30 pytania

13:30 – 14:20 przerwa na lunch

14.20 – 14.40 Jak włączyć kulturę do strategii rozwoju i promocji gminy, miasta, regionu ? – Wojciech Kłosowski, ekspert marketingu terytorialnego

14:40 – 15:00 Jak odkryć kapitał kulturowy Mazowsza i przełożyć go na rozwój regionu? – prof. Kazimierz Krzysztofek, profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, wiceprezes Fundacji Pro Cultura     
15:00 – 15:20 Jak tworzyć prawidłowe relacje z otoczeniem, jak skutecznie komunikować się ze społecznością lokalną? –  dr Bohdan Skrzypczak,  prezes Centrum Aktywności Lokalnej CAL

15:20 – 15:40 Jak osiągnąć sukces dzięki dobrej współpracy z mediami i dziennikarzami oraz stworzeniu przemyślanej tożsamości?– Sebastian Łuczak, prezes Polskiego Stowarzyszenia PR, dyrektor zarządzający ESKADRA Publica

15:40 – 16:00 przerwa na kawę

16:00 – 18:00 Warsztaty (1-3)


6 marca 2009

10:00 – 12:00 Warsztaty (1-3)

12:00 – 12:15 przerwa na kawę i poczęstunek

12:15 – 14:15 Warsztaty (1-3)

14:15 – 15:30 Podsumowanie warsztatów - koordynatorzy

15:30 – 16:30 Obiad


Warsztaty:

1.  Jak włączyć kulturę do strategii rozwoju i promocji gminy/miasta/regionu?
– koordynator warsztatu: Wojciech Kłosowski – ekspert marketingu terytorialnego
współpraca - prof. Kazimierz Krzysztofek, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Adam Mikołajczyk, Redaktor Prowadzący Brief for Poland, Dyrektor Zarządzający Brief for Poland: Consulting & Media Group

2. Partnerzy w promocji przez kulturę: instytucje, partnerzy społeczni, społeczność lokalna, artyści, media – tworzenie partnerstw lokalnych - koordynator warsztatu: dr hab. Wojciech Łukowski, dyrektor Instytutu Socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
współpraca: dr Bohdan Skrzypczak, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

3. Promocja przez kulturę kosztuje, ale się opłaca – koszty, źródła finansowania i potencjalne zyski z promocji przez kulturę – koordynatorka warsztatu: prof. Dorota Ilczuk – prezes Fundacji Pro Cultura, profesor w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej