Warsztaty „Kultura Tworzy Rozwój” 2010

Na przełomie września i października w trzech subregionach Mazowsza odbył się cykl Warsztatów Kultura Tworzy Rozwój

Uczestnikami warsztatów były instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe z Mazowsza. Tematyką warsztatów była kultura jako narzędzie tworzące rozwój lokalny.

Pierwszą część warsztatów prowadzili Ilona Iłowiecka-Tańska i Zbigniew Mieruński. Po cyklu zadań integrujących uczestnicy stworzyli grupy, w których pracowali nad wspólnie wymyślonymi projektami. Pierwszy etap pracy projektowej służył zbadaniu lokalnego potencjału i obszarów możliwych działań; wskazywał jak diagnozować potrzeby mieszkańców i jak budować lokalne partnerstwa; inspirował do podejmowania niestandardowych działań i nowego spojrzenia na to, czym może być projekt kulturalny.

W drugiej części warsztatów, prowadzonej przez Wojciecha Kłosowskiego i Michała Pawlęgę, uczestnicy mierzyli się z wnioskami o dotację: pracowali nad doprecyzowaniem celów projektu i określeniem grupy beneficjentów. Mieli też okazję spojrzeć na proces finansowania projektów kulturalnych od drugiej strony - wcielając się w rolę komisji oceniającej wnioski uczestnicy mogli dowiedzieć się, na co zwraca się szczególną uwagę przy sprawdzaniu aplikacji, jak uniknąć błędów i jak wypełniać wniosek w sposób spójny, merytoryczny i przekonywujący dla potencjalnych grantodawców.

Uczestnicy warsztatów wzięli też udział w spotkaniach z animatorami kultury (Januszem Byszewskim, Moniką Weychert-Waluszko, Ewą Chomicką, Ewą Zbroją, Anną Ciecierską), którzy opowiadali o swoich doświadczeniach, dobrych praktykach, problemach, jakim muszą stawić czoła i sposobami na ich rozwiązanie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym Warsztaty Kultura Tworzy Rozwój 2010, w którym znajdziecie Państwo szczegółowy opis tej edycji warsztatów oraz do obejrzenia fotorelacji ze wszystkich cyklów szkoleń w tym roku.

W nadchodzącym roku Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki chce kontynuować realizację projektu Kierunek Kultura. Pierwszym przystankiem będą Warsztaty Mazowieccy Liderzy Kultury organizowane z myślą o wybranych przez Zespół Projektowy osobach uczestniczących w czterech poprzednich cyklach Warsztatów. Kolejną częścią projektu będą Warsztaty Warsztaty Mazowsze / Warszawa wspólna sprawa, skierowane do tych samych grup docelowych co Warsztaty Kultura Tworzy Rozwój, z uwzględnieniem części centralnej województwa mazowieckiego.  Dodatkowo ważnym etapem całego przedsięwzięcia jest podjęcie współpracy z autorami najciekawszych i najlepiej rokujących projektów. W planach jest także wydanie publikacji Kierunek Kultura 2011.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w projekcie. Mając jednocześnie nadzieję, że Warsztaty były w stanie korzystnie wpłynąć na planowanie i myślenie o realizowanych w przyszłości przedsięwzięciach kulturalnych.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu, gdzie już niebawem poinformujemy o kolejnych działaniach.


Partnerzy projektu: Biuro Kultury m.st. Warszawy, Fundacja Partners Polska